Ortopedia

ORTOPEDIA


STAW BIODROWY

biodroStaw biodrowy jest jednym z najważniejszych stawów w ciele człowieka przenoszącym znaczne obciążenia. Dysfunkcje stawu biodrowego są często przyczyną dolegliwości bólowych i ograniczenia aktywności ruchowej człowieka. Do najczęstszych przyczyn zaburzeń funkcji stawu biodrowego zaliczane są: wady rozwojowe (rozwojowe ograniczenia zakresu ruchu stawu biodrowego, nieprawidłowa budowa strukturalna – biodro koślawe, szpotawe i dysplastyczne), zespoły przeciążeniowe (entezopatie obręczy miednicznej i stawu biodrowego – zmiany przyczepów ścięgnistych mięśni do tkanki kostnej powstałe na skutek działania nadmiernych sił i naprężeń, zapalenia przeciążeniowe kaletek maziowych okolicy stawu biodrowego); choroby (choroba Perthesa, choroba zwyrodnieniowa stawu biodrowego);  obrażenia (uszkodzenia obrąbka stawu biodrowego, konflikt udowo – panewkowy, złamania kości krzyżowej, miednicy, kości udowej).Czasem przyczyna bólu stawu biodrowego jest zlokalizowana poza nim – może nią być choroba narządów wewnętrznych lub dysfunkcja struktur kręgosłupa.

Wtórną przyczyną dolegliwości bólowych może być także utrata właściwej funkcji podporowej stawu. O stabilność stawu biodrowego, przenoszącego bardzo duże obciążenia, decydują różne czynniki – siła mięśni (stabilność czynna), dopasowanie struktur kostnych w obrębie stawu, budowa i siła torebki stawowej, więzadeł oraz powięzi (stabilizacja bierna), właściwe zakresy ruchu w stawie biodrowym. Stabilizacja stawu biodrowego podczas chodu wymaga współpracy mięśni tułowia i mm. stawu biodrowego, z tego też względu wszystkie wymienione grupy mięśniowe należy poddać ocenie klinicznej i uwzględnić na etapie planowania postępowania fizjoterapeutycznego.

Badanie kliniczne obejmuje m.in. ocenę ogólnej postawy ciała, palpację bolesnych miejsc, testy neurodynamiczne, pomiar zakresu ruchów w stawach biodrowych (także ból i czucie końcowe w trakcie ruchu pasywnego), testy oporowe – ocenie poddajemy ból i siłę mięśni tułowia i kończyn dolnych, ocenę chodu.

U wielu chorych odpowiednio prowadzona fizjoterapia poprzedzona wnikliwym badaniem fizjoterapeutycznym zmniejsza dolegliwości bólowe, poprawia poziom aktywności i jakość życia. Zapobiega także narastaniu wtórnych dysfunkcji narządu ruchu. Fizjoterapia prowadzona jest indywidualnie, z uwzględnieniem objawów klinicznych choroby i przeciwwskazań. Bardzo dobre efekty przynosi także fizjoterapia prowadzona w etapie przygotowawczym przed planowanym zabiegiem operacyjnym i po operacji.