Obszary Fizjoterapii


NEUROLOGIA

 

 


ONKOLOGIA

 

 


ORTOPEDIA

biodroSTAW BIODROWY  –  jest jednym z najważniejszych stawów w ciele człowieka przenoszącym znaczne obciążenia. Dysfunkcje stawu biodrowego są często przyczyną dolegliwości bólowych i ograniczenia aktywności ruchowej człowieka. Do najczęstszych przyczyn zaburzeń funkcji stawu biodrowego zaliczane są….     >>>>


PEDIATRIA

skolioza-thumb2SKOLIOZA  –  jest definiowana jako trójpłaszczyznowa deformacja kręgosłupa i tułowia charakteryzująca się zgięciem bocznym w płaszczyźnie czołowej, nieprawidłowym ukształtowaniem krzywizn w płaszczyźnie strzałkowej oraz rotacją i torsją kręgów w płaszczyźnie poprzecznej. Skoliozę rozpoznaje się na podstawie….     >>>>

skolioza-thumbSKOLIOZA NERWOWO-MIĘŚNIOWA    jest definiowana jako trójpłaszczyznowa deformacja kręgosłupa wynikająca z zaburzeń funkcji układu mięśniowego lub układu nerwowego (Scoliosis Research Society). Skoliozy nerwowo- mięśniowe występują u osób z dysfunkcją ośrodkowego układu nerwowego w obrębie górnego neuronu….   >>>>

plaskostopie2STOPA PŁASKA  –  Stopa pełni wiele istotnych funkcji w codziennej aktywności człowieka. Jedną z nich jest funkcja podporowa, tak statyczna jak i dynamiczna. Stopy nie można rozpatrywać jako oddzielnej części ciała ponieważ podczas obciążania współdziała ona z wieloma innymi strukturami narządu ruchu położonymi powyżej. Za stopę płaską, nazywaną często stopą płasko – koślawą, uważa się stopę….   >>>>


 GERIATRIA

 

 


 

INNE ZABURZENIA I CHOROBY GENETYCZNE

 

SMA_bodyRDZENIOWY ZANIK MIĘŚNI  –  zaliczany jest do chorób genetycznych. Do chwili obecnej nie opracowano skutecznej formy leczenia, chociaż doniesienia naukowe w ostatnich latach dają nadzieję na wynalezienie leku, który zahamuje postęp choroby. Stan osób chorych zależy od rozpoznanej postaci choroby. Do objawów charakterystycznych zalicza się opóźniony….   >>>>