dr Agnieszka Wójcik


dr AGNIESZKA WÓJCIK

 

Mokotów: poniedziałek, środa, czwartek

Agnieszka.Wojcik

Moją zawodową pasją, (cyt. Michała Hellera) jest jedna z najbardziej odczuwalnych przyjemności – uprawianie nauki. „I nie jest to stan posiadania wiedzy, lecz proces jej zdobywania”… Brak wiedzy jest cierpieniem, więc głównie zajmuję się mozolnym procesem uzdrawiania tych obszarów swojego mózgu, które jeszcze trochę niedomagają. W wolnych chwilach zajmuje się usprawnianiem pacjentów onkologicznych oraz objętych opieka paliatywną. Ponadto jestem edukatorem w zakresie edukacji medyków i para medyków pracujących lub przygotowujących się do pracy z osobami nieuleczalnie chorymi na nowotwory.

Moją prywatną pasją są trekkingowe wyprawy w Himalaje. Tutaj, będąc żywym elementem górskiego krajobrazu na 5 000 metrów, popijając gorącą czekoladę lub też zupę czosnkową, staram się ułożyć na kolejny rok swego życia – Rozumny Plan. Plan, w którym będzie miejsce dla mojej rodziny, przyjaciół, kochanych pacjentów, mniej kochanych acz uroczych uczniów i wszystkich tych ważnych spraw i miejsc, gdzie życie przerasta ludzką wyobraźnie, ”(…) i jak w każdej przygodzie, także i w tej jest dużo ryzyka i żeby wiele dawała, trzeba sobą roztropnie kierować.” 

Wykształcenie

1999  – absolwentka Wydziału Rehabilitacji AWF w Warszawie

1999–2003 – Studia Doktoranckie AWF w Warszawie

2005 – specjalizacja z rehabilitacji ruchowej I stopnia

2005–2010 – Podyplomowe Studia z zakresu osteopatii – Sutherland College of Osteopathic Medicine (SCOM)

2007  – doktorat w dziedzinie fizjoterapii

Kursy doskonalące

2001–2003 – McKenzie – diagnozowanie i leczenie zespołów bólowych kręgosłupa

2001–2006 szkolenie w koncepcji PNF (Proprioceptive Neuromuscular Facilitation Therapist

2002–2005 szkolenie w koncepcji NDT Bobath dla dorosłych (Neuro Developmental Treatment Therapist)

2002–2004 – neuromobilizacje w medycynie manualnej

2005–2010 Studia Podyplomowe – Sutherland College of Osteopatic Medicine, Belgia

2005 – Certyfikat Międzynarodowego Terapeuty IBITA, Kraków, Polska

2006 – Certyfikat Międzynarodowego Terapeuty IPNFA, Radolfzell, Niemcy

2006 – Szkolenie Podyplomowe w zakresie terapii tkanek miękkich (rozpoczęte kształcenie)

2006 – Clinical Course on Orthopeadic Medicine

2007 – Fascial Manipulation

2007 – Chirodoncja– Ortodoncja a staw skroniowo–żuchwowy

2009 – International Academy of Orthopedic Medicine (rozpoczęte kształcenie)

2009-2010 – Clinical anatomy Works – warsztaty dotyczące sekcji zwłok prowadzonych specjalnie dla fizjoterapeutów i osteopatów, Bruksela, Belgia

2010 – Manual Trigger Point Therapy. Dry Needling for Myofascial Pain – terapia punktów spustowych

2010 – Anatomy Trains w Terapii Manualnej (rozpoczęte kształcenie)

Szkolenia specjalistyczne

2000 – kwalifikacyjny kurs podstawowy w zakresie Opieki Paliatywnej

2000 – kurs doskonalący – Medycyna Paliatywna

2003 – Usprawnianie pacjentów opieki długoterminowej

2010 – Manualny Drenaż Limfatyczny i Kompleksowa Terapia Przeciwobrzękowa

Doświadczenie zawodowe

1997 – staż zawodowy w Zakładzie Rehabilitacji Centrum Onkologii–Instytut im. M. Skłodowskiej–Curie w Warszawie

1999–2010 – Fundacja Hospicjum Onkologiczne w Warszawie

Od 1999 – wykładowca w Katedrze Fizjoterapii Wydziału Rehabilitacji AWF w Warszawie

Od 2004 – Centrum Rehabilitacji Funcjonalnej „ORTHOS”

Praca naukowo–dydaktyczna
 • od 2001 asystent w Zakładzie Patofizjologii – Katedra Fizjoterapii Wydziału Rehabilitacji AWF w Warszawie
 • od 2001 wykładowca w Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej–Curie; prowadzenie wykładów i szkoleń specjalizacyjnych dla pielęgniarek i lekarzy z zakresu rehabilitacji ruchowej w ramach podstaw opieki paliatywnej w onkologii oraz leczeniu paliatywnym
 • od 2007 wykładowca na studiach podyplomowych „Opieka nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi”– Wydział Rehabilitacji AWF Warszawa
 • od 2007 adiunkt w Zakładzie Patofizjologii – Katedra Fizjoterapii Wydziału Rehabilitacji AWF w Warszawie
 • od 2008 wykładowca II Wydział Lekarski Oddział Fizjoterapii Uniwersytet Medyczny Warszawa – Fizjoterapia kliniczna w medycynie paliatywnej
 • 2007 – rozprawa doktorska – Fizjoterapia a jakość życia pacjentów w terminalnej fazie choroby nowotworowej w opiece paliatywnej
Wykłady i prezentacje w ramach konferencji naukowych
 • 2000 

Psychospołeczne aspekty współpracy z osobami onkologicznymi Etyczne aspekty rehabilitacji. III SYMPOZJUM INTERDYSCYPLINARNYM, Warszawa, 15 marca 2000

 • 2002 

Psychospołeczne aspekty współpracy z osobami onkologicznymi Ostrowieckie Spotkania Naukowe „Rehabilitacja 2002 – Jakość życia pacjentów a rehabilitacja, Ostrowiec Świętokrzyski, 19 kwietnia 2002

 • 2003 

Rehabilitacja domowa w opiece paliatywnej VII Konferencja „HOSPICJUM – NOWE IMIĘ MIŁOŚCI, Częstochowa, 24 – 26 stycznia 2003

Fizjoterapia w hospicyjnej opiece domowej. III Ogólnopolska Konferencja Medycyny Paliatywnej HOSPICJUM 2003 Ogólnopolskie Forum Onkologii i Psychoonkologii, Toruń, 28.02 – 01.03. 2003

Elementy rehabilitacji w opiece paliatywnej – studium przypadku VII Konferencja Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego „Aspekty psychologiczne leczenia onkologicznego. Problemy etyczne i duchowe w psychoonkologii, Gdańsk, 17 – 18 października 2003

 • 2004 

Rehabilitacja neurologiczna w opiece paliatywnej prelegentka na konferencji VIII Konferencja Naukowa „Służba człowiekowi u kresu życia, Częstochowa, 30.01 – 01.02.2004

 • 2005 

Fizjoterapia wobec problemów przerzutów nowotworowych do kości w opiece paliatywnej IX Konferencja Naukowa „Opieka hospicyjna – jak odnaleźć się w nowej rzeczywistości, Częstochowa, 28 – 30 stycznia 2005

Rehabilitation and motor skills in palliative care – preliminary results 3rd Word Congress the International Society of Physical and Rehabilitation Medicine ISPRM, Sao Paulo, Brazylia, 10 – 15 kwietnia 2005– poster

Fizjoterapia w odniesieniu do problemów związanych z aktywnością dnia codziennego V Ogólnopolska Konferencja Medycyny Paliatywnej HOSPICJUM; III Ogólnopolskie Forum Onkologii i Psychoonkologii, Toruń, 14 – 15 maja 2005

 • 2006 

Opieka pielęgniarska a postępowanie terapeutyczne. Optymalizacja jakości życia. Postępy w opiece paliatywnej, Olsztyn, 26 – 27 maja 2006

Usprawnianie funkcjonalne pacjentów z zaawansowaną chorobą nowotworową z wykorzystaniem Koncepcji PNF I ogólnopolska konferencja naukowa, Poza stawowe zespoły bólowe, Warszawa 27. 05. 2006

 • 2007 

Czy terapia funkcjonalna ma znaczenie dla poziomu motywacji pacjentów objętych rehabilitacją? 9 Ogólnopolska Konferencja Psychoonkologiczna, Gdańsk, 1–2 czerwca 2007

 • 2008 

Jakość życia w wymiarze niesprawności funkcjonalnej pacjenta objętego procesem rehabilitacji XII JASNOGÓRSKĄ KONFERENCJĘ ZESPOŁÓW HOSPICYJNYCH I OPIEKI PALIATYWNEJ pt.: „ MEDYCYNA PALIATYWNA A IDEA HOSPICYJNA, Częstochowa, 25 – 27 stycznia 2008

Badanie jakości życia i dostępności do świadczeń rehabilitacyjnych pacjentów po urazach mózgu International Disabled Person’s Day, Zgorzelec, 28–29 marca 2008

Sprawność funkcjonalna i jakość życia pacjentów w opiece paliatywnej International Disabled Person’s Day, Zgorzelec, 28–29 marca 2008

Miejsce terapii manualnej w onkologii. Kiedy? Komu? Dlaczego? Konferencja naukowo–szkoleniowej NOWOCZESNE METODY USPRAWNIANIA NARZĄDU RUCHU, NEUROFIZJOLOGIA KLINICZNA A TERAIA MANUALNA, Poznań, 17–18.04. 2008

Problemy metodologiczne badań naukowych w opiece paliatywnej –współudział, Konferencja Naukowa – Etyczne i prawne granice badań naukowych, Kraków, 29–31 sierpnia 2008

Rola osteopaty i terapeuty manualnego w leczeniu pacjentów onkologicznych–współudział Ogólnopolska Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Terapii Manualnej w Modelu Holistycznym: „Integracja środowisk medycyny manualnej ze środowiskami medycyny klasycznej. Integracja środowisk terapii manualnej. Konieczności merytoryczne. Poznań – Sierosław 28–30 listopada 2008

 • 2009 

Działania terapeutyczne w obszarze traktu oro–facjalnego– pielęgnacja a fizjoterapia – warsztaty, XIII JASNOGÓRSKA KONFERENCJA OPIEKI PALIATYWNEJ I ZESPOŁÓW HOSPICYJNYCH „IDEA HOSPICYJNA A POLSKIE STANDARDY OPEIKI PALIATYWNEJ, Częstochowa, 30.01–1.02. 2009

Wytyczne postępowania rehabilitacyjnego w opiece paliatywnej– propozycje dla opieki paliatywnej, Konferencja Naukowo–Szkoleniowa „Nowości i problemy medycyny paliatywnej” Łódź, 21–23maja 2009

Studying quality of life and availability of medical service in patients after traumatic brain injury, 5th World Congress of the International Society of Physical and Rehabilitation Medicine, Stambul, 13–17 czerwca 2009

Functional efficiency and the quality of life in palliative care patients, 5th World Congress of the International Society of Physical and Rehabilitation Medicine, Stambul, 13–17 czerwca 2009

 • 2010 

Wpływ fizjoterapii na jakość życia w chorobie nowotworowej – moderator sesji XIV JASNOGÓRSKA KONFERENCJA OPIEKI PALIATYWNEJ I ZESPOŁÓW HOSPICYJNYCH „POMÓŻ MI ODEJŚĆ” Częstochowa, 28–31 stycznia 2010

Rola terapii tkanek miękkich w fizjoterapii i osteopatii onkologicznej – współudział, II Konferencja Naukowo–Szkoleniowa „Rola osteopatii i terapii manualnej w procesie rehabilitacji. Usprawnianie tkanek miękkich w dysfunkcjach narządu ruchu”. Poznań, 6–7 maja 2010

Umieranie ludzka rzecz – czyli o postępowaniu z chorymi u kresu życia i ich bliskimi – warsztaty, Uniwersytet Medyczny, Warszawa, maj 2010