dr Agnieszka Stępień


dr AGNIESZKA STĘPIEŃ

Zapisy są prowadzone w filii na Mokotowie (22) 843 70 71

Fizjoterapia jest moją pasją. Spotkałam wielu mądrych nauczycieli i wspaniałych pacjentów, którzy nauczyli mnie jak widzieć i słuchać chorego człowieka. Ból i cierpienie uczy pokory i zmusza do ciągłego poszukiwania i przekazywania wiedzy. Co lubię? Lubię uczyć – studenci mają tak wiele pozytywnej energii. Lubię pracować z dziećmi, bo są szczere i prawdziwe… i z ciężko chorymi pacjentami, bo potrafią cieszyć się z każdej chwili. Morze, słońce i wiatr… Moją siłą jest rodzina i oddani mi przyjaciele – bez nich doszłabym donikąd. Hobby? Sport, bo wymaga siły charakteru, tak jak sytuacja, w której nie można biec…

Wykształcenie
 • 2008 rozprawa doktorska „ Zakresy rotacji tułowia i miednicy u dziewcząt ze skoliozą idiopatyczną” Wydział Rehabilitacji AWF w Warszawie
 • 1997-1999 Studia Podyplomowe “Rehabilitacja Neurologiczna Dzieci”
 • 1995, 1998 specjalizacja z rehabilitacji ruchowej I i II stopnia
 • 1991 – 1992 Podyplomowe Studium Pedagogiczne
 • 1992 absolwentka Wydziału Rehabilitacji AWF w Warszawie
Kursy doskonalące:
 • 2018 Musculoskeletal Evaluation and Rehabilitation Management of SMA patients. International Scientific Congress on Spinal Muscular Atrophy, SMA Europe, Kraków
 • 2017  Duchenne Muscular Dystrophy Physiotherapy Training Workshop
 • 2015 Kurs terapii manualnej Maitland 2A (2 moduły) zakończony egzaminem
 • 2012 Anatomy trains – T. Myers
 • 2011 Techniki powięziowe w leczeniu skolioz – R. Schleip
 • 2011 Kurs terapii manualnej metody Maitland (4 moduły
 • 2011 Terapia lustrzana
 • 2010 Kurs instruktorski koncepcji PNF – tytuł Advanced IPNFA Instructor – uprawnienia do prowadzenia kursów rozwijających i klinicznych koncepcji PNF
 • 2008 Myokinematic Restoration – Lumbo-Femoral Pathomechanics – Postural Restoration Institut
 • 2007 Chirodoncja- Ortodoncja a staw skroniowo-żuchwowy
 • 2007 Kinesiotaping – kurs podstawowy i rozwijający w ortopedii i neurologii
 • 2006 Kurs Instruktorski koncepcji PNF – tytuł IPNFA Instructor – uprawnienia do prowadzenia kursów podstawowych koncepcji PNF
 • 2003- 2004 Studia Podyplomowe – Sutherland College of Osteopatic Medicine
 • Terapia Manualna, OMT Kaltenborn – Evjenth 2 moduły
 • 2002 Międzynarodowy Kurs Asystencki – asystent IPNFA – kurs z egzaminem
 • 2001 Międzynarodowy kurs IPNFA, Szwajcaria – Certyfikat Międzynarodowego Terapeuty PNF – kurs z egzaminem
 • 2000 (3A), 2001(3B) PNF kursy rozwijające z egzaminem
 • 1999 PNF kurs podstawowy
Doświadczenie zawodowe
 • Klinika Budzik. Koordynator fizjoterapii. 2014 – 2015
 • Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej „ORTHOS” – osoby dorosłe i dzieci ze schorzeniami neurologicznymi i ortopedycznymi – kierownik ośrodka od 2004
 • NZOZ – osoby dorosłe i dzieci z dysfunkcjami neurologicznymi i ortopedycznymi 2002-2004
 • Przychodnia Rehabilitacyjna dla Dzieci i Młodzieży 1992- 2002
 • Wykładowca w Katedrze Rehabilitacji, Wydział Rehabilitacji AWF w Warszawie od 1995

Wykłady i prezentacje w ramach konferencji naukowych

2018

 1. Stępień A, Sikora J, Potaczek T, Gołębiowski M, Kiebzak W. Range of extension in hip joints in SMA patients is larger in abduction:  is it a significant aspect of supported standing practice? International Scientific Congress on Spinal Muscular Atrophy, SMA Europe, 25-27.01.2018. Poster.
 2. Stępień A, Guzek K. Forum Skoliozy. Ruchy rotacyjne tułowia i miednicy u dziewcząt z nieprawidłową i prawidłową postawą ciała. Forum Skoliozy. AWF Warszawa, 16.03.2018.
 3. Stępień A, Guzek K. Kontrola posturalna. Warsztaty. Forum Skoliozy. AWF Warszawa, 16.03.2018.
 4. Stępień A, Jędrzejowska M, Mazurkiewicz Ł, Guzek K, Rekowski W. Cervical rotation, chest deformity and pelvic obliquity in patients with spinal muscular atrophy. SOSORT, Dubrownik, Chorwacja, 04.2018.
 5. Stępień A, Guzek K, Stępowska J, Rekowski W, Gajewska E. Values of the angle of trunk rotation in standing, sitting and sitting on the heels position in juveniles and adolescents with idiopathic scoliosis. SOSORT, Dubrownik, Chorwacja.
 6. Stępień A, Guzek K, Osiak T, Rekowski W, Stępowska J, Wit A. Rotational mobility of the trunk-pelvis-hip complex in girls with double or single idiopathic scoliosis and in girls without scoliosis with various angles of trunk rotation. SOSORT, Dubrownik, Chorwacja.
 7. Stępień A. Ćwiczymy nie tylko żuchwę. Wykład i warsztaty dla rodzin chłopców z DMD. Fundacja Salemander. 27.04.2018.
 8. Stępień A. Standarty opieki fizjoterapeutycznej w SMA. Wykład i warsztaty. VI Konferencja Weekend ze SMAkiem. 23-25.08.2018.
 9. Stępień A. Standardy i zasady postępowania rehabilitacyjnego w miopatii. Konferencja Oswoić miopatię. AWF Warszawa, 22.09.2018.
 10. Stępień A, Marciński J. PNF w leczeniu osób z guzami rdzenia kręgowego lub uszkodzeniem splotu ramiennego – przypadki z codziennej praktyki. Konferencja Fizjoterapia w onkologii i neurologii. Wydawnictwo Forum, Stowarzyszenie Fizjoterapia Polska. 6.10.2018.
 11. Stępień A. Spastyczność jako objaw kliniczny uszkodzenia rdzenia kręgowego w praktyce  Międzynarodową  Interdyscyplinarna  Konferencja Rehabilitacja Wczoraj – Dziś – Jutro, 19-20.10.2018, Olsztyn.

♦ 2017

 1. Stępień A, Guzek K. Skolioza u dziecka z rdzeniowym zanikiem mięśni – postępowanie fizjoterapeutyczne. Forum Skoliozy AWF Warszawa. 17.03.2017.
 2. Stępowska J, Graff K, Stępień A, Guzek. Postępowanie fizjoterapeutyczne z dzieckiem ze skoliozą nerwowo- mięśniową. Forum Skoliozy „skoliozy nerwowo- mięśniowe”, AWF Warszawa. 17.03.2017. Forum Skoliozy AWF Warszawa. 17.03.2017.
 3. Guzek K, Stępień A. Metoda PNF w leczeniu skolioz nerwowo- mięśniowych. Forum Skoliozy „Skoliozy nerwowo-mięśniowe”. Warsztaty. Forum Skoliozy AWF Warszawa. 17.03.2017.
 4. Stępień A. Diagnostyka funkcjonalna dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi według metody Proprioceptive Neuromuscular Facilitation (PNF). II Ogólnopolski Kongres Terapeutów Integracji Sensorycznej. Warszawa, 20.03.2017.
 5. Stępień A. Rdzeniowy zanik mięśni – współczesna fizjoterapia i dowody naukowe. I Forum Pacjentów z Chorobami Nerwowo-Mięśniowymi. Poznań 28-29.04.2017.
 6. Stępień A. Metoda PNF w fizjoterapii pediatrycznej – analiza wybranych zaburzeń funkcjonalnych. Konferencja Międzynarodowa 20 lecie Metody PNF w Polsce. Kraków 27-28.05.2017.
 7. Stępień A. Function of trunk muscles in children – physiotherapeutic procedures in accordance with the PNF. Annual Meeting IPNFA. Warszawa 14.10.2017.
 8. Stępień A. Fizjoterapia oddechowa w DMD. Konferencja Dystrofia Mięśniowa Duchenne,a. Organizatorzy – Klinika Neurologii Warszawski Uniwersytet Medyczny i Polskie Towarzystwo Chorób Nerwowo-Mięśniowych. 21.10.2017 Warszawa.
 9. Stępień A. W poszukiwaniu kompensacji –następstwa wybranych zaburzeń rozwojowych u dzieci. VI Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Młodych Fizjoterapeutów 25.11.2017.

♦ 2016

1.Dysfunkcje rdzenia kręgowego a aktywność w codziennym życiu” Spotkanie Oddziału Lubelskiego SFP, 27.01.2016.

2. Forum Skoliozy VI. Skolioza a zaburzenia rozwojowe – poszukiwanie związków przyczynowo- skutkowych?”. 11.03.2016 AWF Warszawa

3. Warsztaty „Znaczenie stymulacji tułowia u dzieci według metody PNF na podstawie wybranych przykładów”. Wiosna z Fizjoterapią, 23.04.2016, WUM.

4. „ Nowe trendy w fizjoterapii pediatrycznej”. Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Ocena i wspomaganie rozwoju psychoruchowego dziecka – nowe trendy w diagnostyce i terapii”. Fundacja Promyk Słońca, Wrocław, 16.05.2016.

5. „Fizjoterapia chorych w przebiegu chorób nerwowo- mięśniowych – mity, fakty i wyzwania”. V Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Myśl Rehabilitacyjna Prof. Andrzeja Seyfrieda” 20-21.05.2016.

6. „Wykorzystanie koncepcji PNF w leczeniu zachowawczym dysfunkcji stawu biodrowego i postępowaniu pooperacyjnym”. V Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Myśl Rehabilitacyjna Prof. Andrzeja Seyfrieda”. 20-21.05.2016.

7. Stępień A. Choroba Parkinsona – cele fizjoterapii z punktu widzenia osoby chorej i fizjoterapeuty. Konferencja „Fizjoterapia dla Zdrowia”. SFP i Poradnik Zdrowia. Warszawa, 9.09.2016

8. Stępień A. Fizjoterapia w przebiegu chorób nerwowo- mięśniowych – dowody naukowe i wyzwania w codziennej praktyce. Targi Rehabilitacji, Łódź. 24.09.2016.

9. Stępień A. Współczesne trendy w fizjoterapii osób chorych na rdzeniowy zanik mięśni (SMA)-dowody naukowe i wskazania praktyczne. Międzynarodowa Konferencja Rdzeniowy Zanik Mięśni Dziś Jutro. Warszawa, PAN. 16.11.2016.

♦ 2015

1. ” Terapia ręki w pracy z dzieckiem”. Wykład w ramach szkolenia dla pedagogów, logopedów i psychologów. Dobra Kadra. 9.01.2015.

2. „Posture in people in wheelchairs – prevention, symptoms, causes, diagnosis and treatment” warsztaty w ramach projektu Adaptowana Aktywność Fizyczna, 9-11.02.2015. Warsztaty w języku angielskim. Skrypt.

3. „Spojrzenie terapeutyczne na osobę ze skoliozą wg metody PNF”. IV Forum Skoliozy. AWF Warszawa. 13.03.2015. Wykład i warsztaty ” Metoda PNF w leczeniu osób ze skoliozą”

4. „Od dysfunkcji rdzenia kręgowego do zaburzeń aktywności i uczestniczenia – analiza aktywności ruchowych i przykłady planowania postępowania fizjoterapeutycznego w określonych przypadkach klinicznych „II Kongres IPNFA Poland, Warszawa,21.01.2015.

5. „Droga do przebudzenia – znaczenie fizjoterapii w procesie opieki na dzieckiem w śpiączce”. IX Wiosna z Fizjoterapią, wykład inauguracyjny, 24.04.2015.

6. „Rotation of the trunk and pelvis and coupled movements in the sagittal plane in double support stance in adolescent girls with idiopathic scoliosis (AIS)”. SOSORT, 7-9.05.2015, Katowice. Materiały zjazdowe.

7. „Gross and fine motor function and posture assessment in Alternating Hemiplegia of Childhood (AHC) individuals” / „Ocena motoryki dużej, motoryki małej i postawy ciała u osób z Alternating Hemiplegia od Childhood (AHC)”. 13th International Conference On Rare Diseases “Rare Diseases Crossing Borders Together”. Białobrzegi, 2-6.07. 2015. Materiały zjazdowe.

8.  ,,Następstwa wybranych zaburzeń rozwojowych narządu ruchu u dzieci – algorytmy postępowania w fizjoterapii” Konferencja „Wybrane tematy z fizjoterapii pediatrycznej, integracja sensoryczna” Kraków. 23 -24.10.2015.

9. „Rehabilitacja w Dystrofii Mięśniowej Duchenne’a”. II Międzynarodowe Sympozjum „Możliwości wspomagania rozwoju osób z chorobami rzadkimi – DYSTROFIA MIĘŚNIOWA TYPU DUCHENNE’A I INNE DYSTROFIE MIĘŚNIOWE”. Organizatorzy: Fundacja Parent Project Muscular Dystrophy oraz Ośrodek Chorób Rzadkich przy Poradni Genetycznej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku,13-15.11. 2015, Sobieszów/ Gdańsk. Wykład i warsztaty.

10. „Znaczenie rehabilitacji w zaburzeniach ruchowych”. Wykład w ramach kursu specjalizacyjnego „Choroby neurodegeneracyjne” dla lekarzy neurologów. Instytut Neurologii i Psychiatrii, Sobieskiego. 25.11.2015.

 

♦ 2014

1. ” Skolioza strukturalna – różne spojrzenia, poglądy i metody fizjoterapii”. Forum Skoliozy, AWF Warszawa 14.03.2014.

2. ” PNF w pediatrii”. I Kongres PNF w Polsce organizowany przez Stowarzyszenie IPNFA Poland.15.03.2014.

3. „A short – time effect of one- session application of Proprioceptive Neuromuscular Facilitation (PNF) bilateral leg pattern used with Contract Relax technique and asymmetrical breathing in girls with adolescent idiopathic scoliosis (AIS)”. SOSORT. Niemcy, Wiesbaden. 8-10 .05.2014.

4. ” Mimika, artykulacja i połykanie w przebiegu SMA”. II Weekend ze SMA- kiem. Konferencja dla osób z rdzeniowym zanikiem mięśni. Fundacja SMA.

5. ” From research to practice, from practice to research – an example of treatment planning based on PNF patterns and assessment of treatment effectiveness in girls with idiopathic scoliosis” IPNFA Meeting, Grecja,10.2014.

6. „Fizjoterapia dzieci z rdzeniowym zanikiem mięśni” Konferencja Choroby Nerwowo- Mięśniowe. Wrocław, 18.10.2014.

7. ” Efekty jednorazowego zastosowania bilateralnych wzorców kończyn dolnych metody PNF i stymulacji asymetrycznego oddychania u dziewcząt ze skoliozą idiopatyczną”. Stępień A, Graff K, Podgurniak M. 30-lecie Wydziału Rehabilitacji. AWF Warszawa, 24-25.10.2014.

8. ” Ukierunkowane na cel leczenie rehabilitacyjne choroby Parkinsona: przemieszczanie się i mobilność” Konferencja Rehabilitacja w chorobie Parkinsona, Łódź, 22.11.2014.

9. „Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia a skolioza” Interdyscyplinarne Zimowe Spotkania Rehabilitacji Kompleksowej, PTReh, Katowice, 12.12.2014.

♦ 2013

1. „Skolioza w strukturach International Classification Functioning Disability and Health”, Forum Skoliozy, 15.03.2013, Akademia Wychowania Fizycznego, Warszawa. Organizacja i współprowadzenie warsztatów.

2. ” Znaczenie prawidłowych funkcji kręgosłupa u osób z rdzeniowym zanikiem mięśni” Konferencja dla osób z rdzeniowym zanikiem mięśni (SMA), Sobienie Królewskie, 25.05.2013.

3. „Zasady postępowania z osobami z zaburzeniami ośrodkowego układu nerwowego”. Wykład dla podopiecznych Fundacji PROJAN. 15.06.2013, Warszawa.

4. „Importance of correct postural control in children with orthopedic and neurological diseases „. Congress of European Confederation for Physical Therapy Students. Kraków. 7.09.2013.

5. „Badanie osób ze skoliozą z punktu widzenia fizjoterapeuty ” Forum Skoliozy, 27.09.2013, Akademia Wychowania Fizycznego, Warszawa. Organizacja i współprowadzenie warsztatów.

6. ” European trend of pediatric physical therapy”. Shingu College, Seoul, Korea.16.10.2013.

7. „PNF – limitations and possibility in pediatric physiotherapy”. IPNFA Meeting, Seoul, Korea. 17-19.10. 2013.

8. „Skolioza nerwowo-mięśniowa – zastosowanie metody PNF z elementami terapii manualnej”. Konferencja Fundacji Promyk Słońca. 14.11.2013.

♦ 2012

1. ” Stabilizacja odcinka lędźwiowego – struktury i aktywność ruchowa u osób ze zwiększoną lordozą lędźwiową”. II Międzynarodowa Konferencja Naukowa ” Terapia kompleksowa w schorzeniach kręgosłupa” 11.05. 2012, AWF Warszawa.

2. ” Kontrola posturalna a funkcja ręki i koordynacja wzrokowo- ruchowa u dzieci”. Ogólnopolska Konferencja „Stymulacja funkcji wzrokowych, słuchowych i motorycznych w uczeniu się” 5.06.2012 Centrum Kształcenia „Dobra Kadra”, Warszawa.

3. „Na przekór opiniom – fizjoterapia dzieci z chorobami nerwowo- mięśniowymi”. Konferencja „Fizjoterapia – lepsze życie”. 7.09.2012. Stowarzyszenie Fizjoterapia Polska, Konstancin.

4. „Fizjoterapia pomocna w diagnostyce”. Warsztat i debata tematyczna poświęcona tworzeniu i doskonaleniu standardów i rekomendacji dotyczących diagnostyki, leczenia, rehabilitacji, opieki socjalnej i innych w postępowaniu z chorobami rzadkimi. 10. 09. 2012, Centrum Zdrowia Dziecka, Warszawa.

5. ” ADLS problems of 158 polish patients in PNF advanced courses between 2005 – 2010″. 13.10 2012. Meeting International PNF Association, Budapest, Hungary

6. ” Zasady postępowania z dziećmi z rozpoznaniem chorób nerwowo- mięśniowych”. Konferencja Oddziału Kujawsko Pomorskiego SFP, 1.12.2012, Szczecin.

7. ” Co utrudnia dostęp do fizjoterapii i jak ten stan rzeczy poprawić”. Narodowy Plan Chorób Rzadkich, 11.12.2012, Uczelnia Łazarskiego, Warszawa.

♦ 2011

1. ” Usprawnianie dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym w koncepcji PNF”. Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Fundacja Kolorowy Świat, Łódź.

2. „Możliwości funkcjonalne dzieci z wadami wrodzonymi”. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „ Jeszcze sztuka czy już nauka?” Stowarzyszenie Fizjoterapia Polska, Warszawa.

3. „ Skolioza – poszukiwanie kompensacji”. I Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Spojrzenie na dzisiejszą rehabilitację przez pryzmat szkoły prof. Andrzeja Seyfrieda, AWF Warszawa.

4. „Algorytm kompleksowego postępowania leczniczego w zespołach inkongruencji stawu biodrowego ze szczególnym uwzględnieniem leczenia usprawniającego” Czubak J, Stępień A. I Międzynarodowa Konferencja Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja, Warszawa.

5. ”Metoda PNF w terapii dzieci z zaburzeniami napięcia mięśniowego” Międzynarodowa Konferencja Naukowa Fundacji Promyk Słońca, Wrocław.

♦ 2010

1. “Fizjoterapia dzieci ze skoliozami nerwowo-mięśniowymi”, Konferencja Naukowa PTReh, Elbląg.

2. “Poszukiwanie kompensacji skoliozy – badanie i strategie terapii”, Konferencja Naukowa Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska, Kraków.

3. „PNF in Neuropediatrics”, Symphosium ZVK „PNF in Neurorehabillitation, Bad Honnef, Niemcy.

4. “Muscle strengthening in children with spinal muscular atrophy – indications and contraindications”, IPNFA Meeting, Gratz, Austria.

5. „Nauka i doskonalenie chodu u pacjentów po ogniskowym uszkodzeniu mózgu wg koncepcji PNF”, Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji i Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, Białystok.

 ♦ 2009

1. “Advantages of PNF concept in children with cerebral palsy”. Konferencja Naukowa, Seoul, Korea Południowa

2. “Świadomość ciała u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym” Konferencja Naukowa AWF, Goniądz.

3. „Limit the results of disease – the importance of physiotherapy for children with SMA” Konferencja Międzynarodowa „Spinal Muscular Atrophy: on the eve of the cure”, PAN, Warszawa

4. “Rehabilitacja ruchowa u osób po udarze mózgu według koncepcji PNF” Konferencja Naukowo – Szkoleniowa „ Choroby naczyniowe mózgu – profilaktyka i rehabilitacja”, Ełk.

5. „ Usprawnianie dziecka ze skoliozą nerwowo-mięśniową z wykorzystaniem elementów metody PNF” Międzynarodowa Konferencja Naukowa „ Specjalizacja przyszłością fizjoterapii”, Warszawa.

6. „ Biomechanics and compensatory mechanisms of the spine in subjects with scoliosis”. The 11th International Conference of the Orthopedic Manual Therapy „ Catch the Spine”, Seoul, Korea Południowa.

♦ 2008

1. „ Usprawnianie pacjentów ze skoliozą z wykorzystaniem elementów metody PNF” oraz prowadzenie warsztatów , Konferencja „ Nowoczesne metody fizjoterapii narządu ruchu” Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu AM w Warszawie.

2. „PNF in scoliosis treatment”, IPNFA Meeting ( International PNF Association Meeting), Heonsbrock, Holandia.

♦ 2007

1. „ Znaczenie stymulacji neurorozwojowej w terapii dzieci z rdzeniowym zanikiem mięśni”. Konferencja Naukowa Stowarzyszenia NDT-Bobath, Warszawa.

2. „ Wpływ skrzywienia kręgosłupa na ruchy rotacyjne kręgosłupa i miednicy” ( sesja plakatowa-wyróżnienie), VI Międzynarodowe Dni Fizjoterapii, Wrocław.

3. Warsztaty: „ Terapia funkcjonalna w chorobie Parkinsona”. VI Międzynarodowe Dni Fizjoterapii, Wrocław.

4. „ Wykorzystanie technik metody PNF do stabilizacji funkcjonalnej odcinka szyjnego kręgosłupa” VI Interdyscyplinarny Kongres Naukowy, Warszawa.

5. „ Wpływ wkładki wyrównującej na ruchy rotacyjne tułowia i miednicy u dzieci ze skoliozą idiopatyczną” (sesja plakatowa). VI Kongres Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji, Łódź.

6. „ Zastosowanie metody PNF w terapii dzieci ze schorzeniami rdzenia kręgowego”. Wykład na zaproszenie, Konferencja Naukowa, Promyk Słońca, Wrocław.

7. „ Zakresy i jakość ruchów rotacji tułowia i miednicy u osób ze skoliozą idiopatyczną”. Międzynarodowy XIV Kongres Naukowy Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, Wrocław.

8. „Metoda PNF w pediatrii” spotkanie naukowe Oddziału Mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii

♦ 2006

1. „The impact of spinal deformity on gait pattern in children with scoliosis”.

3rd International Conference on Conservative Management of Spinal Deformities. SOSORT, Poznań.

2. „Wykorzystanie technik metody PNF do stabilizacji funkcjonalnej odcinka lędźwiowo- krzyżowego kręgosłupa”, IV Interdyscyplinarny Kongres Naukowy, Warszawa.

♦ 2005

1. „ Skoliozy nerwowo-mięśniowe”. Wykład dla lekarzy i fizjoterapeutów w ramach szkolenia


 

Publikacje 2006-2016
 1. Stępień A, Seyfried A: „ The impact of spinal deformity in scoliosis on gait pattern in   children”. 3rd International Conference on Conservative Management of Spinal  Deformities. SOSORT, Poznań. Materiały zjazdowe 2006, 26.
 2. Majcher P, Kwiatkowski P, Stępień A: „Wykorzystanie technik metody PNF do stabilizacji funkcjonalnej odcinka lędźwiowo- krzyżowego”. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja 2006,8(1): 36-37.
 3. Stępień A, Seyfried A: „ Wpływ skrzywienia kręgosłupa na ruchy rotacyjne kręgosłupa i miednicy”. Fizjoterapia 2007, 15(1): 36.
 4. Kwiatkowski P, Majcher P, Stępień A: „ Wykorzystanie technik metody PNF do stabilizacji funkcjonalnej odcinka szyjnego kręgosłupa”. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja 2007, 9(1), 19.
 5. Stępień A, Seyfried A: „ Wpływ wkładki wyrównującej na ruchy rotacyjne tułowia i miednicy u dzieci ze skoliozą idiopatyczną”. Postępy Rehabilitacji 2007; 5: 227-228.
 6. Stępień A: „ Zastosowanie metody PNF w terapii dzieci ze schorzeniami rdzenia kręgowego”. Materiały zjazdowe 2007, 50-53. Konferencja Naukowa, Promyk Słońca, Wrocław.
 7. Stępień A, Seyfried A: „ Zakresy i jakość ruchów rotacji tułowia i miednicy u osób ze skoliozą idiopatyczną”. Międzynarodowy XIV Kongres Naukowy PTF,    Wrocław. Materiały zjazdowe 2007,163-165.
 8. Stępień A, Seyfried A, Krawczyk M, Graff K: „Wpływ deformacji kręgosłupa na sposób obciążania stóp w czasie chodu u osób ze skoliozą idiopatyczną”. Postępy Rehabilitacji 2007,  (2),13-20.
 9. Graff K, Waszkiewicz M, Stępień A, 2007: „Ogólne zasady postępowania z pacjentami z bocznym skrzywieniem kręgosłupa”. Standardy Medyczne 2008, 2, 5, 217-224.
 10. Stępień A: „Odginanie kręgosłupa”. Medical Tribune 2008, (2): 28-29.
 11. Stępień A: „Zdrowa postawa”. Uśmiech Rodziców, 2009, 42, 8-9.
 12. Stępień A: „Ocena pacjenta ze skoliozą idiopatyczną na poziomie struktur i aktywności dla potrzeb planowania procesu fizjoterapii. Część I – Kręgosłup”. Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja,2010, 2/10; 40-43.
 13. Stępień A: Ocena pacjenta ze skoliozą idiopatyczną na poziomie struktur i aktywności dla potrzeb planowania procesu fizjoterapii. Część II – Miednica i kończyny dolne ”. Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja, 2010, 3/10; 58-62.
 14. Stępień A: Fizjoterapia w skoliozie idiopatycznej” W: „Medycyna sportowa” red. Klukowski K., 38-43. ISBN 978-83-62597-05-5, Medical Tribune, Warszawa, 2011.
 15. Stępień A: “ Koncepcja PNF to nie tylko wzorce ruchowe”, Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja, 2011,1,4-7.
 16. Stępień  A: “ Zakresy rotacji tułowia i miednicy u dziewcząt ze skoliozą idiopatyczną”. Postępy Rehabilitacji 2011,25 (3): 5-12.
 17. Stępień A „ The importance of physiotherapy to children with spinal muscular atrophy (SMA)” W: “ Spinal Muscular Atrophy : On the Eve of the Cure” red. Hausmanowa  – Petrusewicz I, Jędrzejowska M: 89-104. ISBN:978-83-7563-112-8. PAN. Wydawnictwo Czelej, Lublin, 2011.
 18. Broda A, Stepień A: Lili i Plaf na Placu Zabaw „Uwierz w siebie. Profilaktyka wad postawy przedszkolaków”. Blue Bunni, 2011.ISBN 978-83-63003-00-5.
 19. Stępień A: „The Impact of Spinal Deformity on Gait in Subjects with Idiopathic Scoliosis”. W: Grivas TB: „Recent Advances in Scoliosis”, InTech, Rijeka, Croatia, 2012,173-192.
 20. Kiebzak W, Kowalski IM, Domagalska M, Szopa A, Dwornik M, Kujawa J, Stępień    A, Zaborowska Sapeta K, Śliwiński Z: „Assessment of visual perception in   adolescents with a history of central coordination dis order in early life – 15 year  follow-up study”, Archives of Medical Science. Arch Med Sci. 2012 November 9; 8(5): 879–885. PMCID: PMC3506221 ISSN: 1896-9151.
 21. Stępień A: „Fizjoterapia w chorobach nerwowo- mięśniowych”. W: Choroby nerwowo- mięśniowe. PAN. Red. Hausmanowa – Petrusewicz I. ISBN: 978-83-7563-150-0. Wydawnictwo Czelej Sp. z o.o., Lublin 2013: 397-412.
 22. Stępień A: ” Skolioza idiopatyczna w strukturach ICF”. Materiały zjazdowe. Forum Skoliozy. 15.03.2013.
 23. ” Badanie osób ze skoliozą z punktu widzenia fizjoterapeuty”. Materiały zjazdowe. Forum Skoliozy. 27.09.2013.
 24. „PNF  – limitations and possibility in pediatric physiotherapy”. Materiały zjazdowe. IPNFA Meeting, Seoul, Korea. 19.10.2013.
 25. „Skolioza nerwowo-mięśniowa – zastosowanie metody PNF z elementami terapii manualnej”. Materiały zjazdowe. Konferencja Promyk Słońca 14.11.2013.
 26. ” Skolioza strukturalna – różne spojrzenia, poglądy   i metody fizjoterapii”. Materiały zjazdowe. Forum Skoliozy 14.03.2014.
 27. ” PNF w pediatrii”. Materiały zjazdowe. I Kongres PNF w Polsce organizowany przez Stowarzyszenie IPNFA Poland.15.03.2014.
 28. „Podudzie i stopa”. Czubak J, Stępień A. W: Adamczyk J,  Białoszewski D, Benke G: „Fizjoterapia w ortopedii”. PZWL, Warszawa, 2014, 294-318.
 29. ” Obręcz biodrowa, staw biodrowy i udo”. Czubak J, Stępień A. W: Adamczyk J, Białoszewski D, Benke G:  „Fizjoterapia w ortopedii”. PZWL Warszawa, 2014,233-269.
 30. ” Kinezyterapia – leczenie ruchem w wieku rozwojowym- zagadnienia wybrane” – Rozdział 12 „W neurologii”. W: Fizjoterapia tom II. Red. Śliwiński Z, Sieroń A, Żak M. Elsevier Urban & Partner, 2014.
 31. Stępień A, Graff K, Podgurniak M.”A short – time effect of one- session application of Proprioceptive Neuromuscular Facilitation (PNF) bilateral leg pattern used with Contract Relax technique and asymmetrical breathing in girls with adolescent idiopathic scoliosis (AIS)”. Materiały zjazdowe. SOSORT. Niemcy,  Wiesbaden. 8-10 .05.2014.
 32. Stępień A, Graff K, Podgurniak M:”Efekty jednorazowego zastosowania bilateralnych wzorców kończyn dolnych metody PNF i stymulacji asymetrycznego oddychania u dziewcząt ze skoliozą idiopatyczną”. Postępy Rehabilitacji, 2014; 3(9): 36.
 33. Stępień A: ” Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia a skolioza”. Materiały zjazdowe.
 34. Stępień A, Graff K , Kloze A, Stępowska J, Marciński JMetoda PNF w odniesieniu do wytycznych Society on Scoliosis Orthopaedic and Rehabilitation Treatment (SOSORT) dotyczących leczenia zachowawczego osób ze skoliozami. Postępy Rehabilitacji 2014,23(4): 21-28.
 35. „Od dysfunkcji rdzenia kręgowego do zaburzeń aktywności i uczestniczenia – analiza aktywności ruchowych i przykłady planowania postępowania fizjoterapeutycznego w określonych przypadkach klinicznych „II Kongres IPNFA Poland, Warszawa,21.01.2015. Materiały zjazdowe.
 36. Stępień A, Graff K, Podgurniak M:Rotation of the trunk and pelvis and coupled movements in the sagittal plane in double support stance in adolescent girls with idiopathic scoliosis (AIS)”. SOSORT, 7-9.05.2015, Katowice. Materiały zjazdowe.
 37. Graff K. Stępień A, Łukowicz M: Standardy Medyczne: „Ocena wad postawy w 10 minut na potrzeby bilansu zdrowia”. Pediatria po Dyplomie 2015, wyd. specjalne.
 38. Kloze A, Brzuszkiewicz-Kuźmicka G, Stępień A, Stępowska J, Kuźmicka A, Łukowicz M: „The effect of carrying out the ‘Test of Infant Motor Performance’ on parental attitudes towards Down syndrome infants during the therapeutic process”. Fizjoterapia Polska 2014, 14 (4)
 39. Graff K. Stępień A, Łukowicz M: Ocena wad postawy w 10 minut na potrzeby bilansu zdrowia. Pediatria Po Dyplomie, 2015, październik; 59-64.
 40. Smedes F, Heidmann M, Schäfer C, Fischer N, Stępień A. The proprioceptive neuromuscular facilitation concept; the state of the evidence, a narrative review. Phys Ther Rev. 2016;21(1):17-31.
 41. Stępień A, Guzek K, Rekowski W, Radomska I, Stępowska J. Assessment of the lumbo-pelvic-hip complex mobility with the Trunk-Pelvis-Hip Angle test: intraobserver reliability and differences in ranges of motion between girls with idiopathic scoliosis and their healthy counterparts. Postępy Rehabilitacji 2016;3:27-39.
 42. Surowińska J, Stępień A, Gajewska E. Noworodek z wrodzonymi przykurczami wielostawowymi (arthrogryposis multiplex congenita). Analiza Przypadków w Pediatrii. 2016;4:37-42.
 43. Stępień A, Guzek K, Czubak J, Surowińska J, Stępowska J, Kiebzak W. Early childhood anomalies of the hip occur at a similar frequency in patients with idiopathic scoliosis and in healthy individuals – questionnaire for parents. Postępy Rehabilitacji 2017,4.
 44. Stępień A, Fabian K, Graff K, Podgurniak M, Wit A. An immediate effect of PNF specific mobilization on the angle of trunk rotation and the Trunk-Pelvis-Hip Angle range of motion in adolescent girls with double idiopathic scoliosis — a pilot study. Scoliosis and Spinal Disorders. 2017;12:29.
 45. Trzaskoma Z, Molik B, Morgulec-Adamowicz N, Truszczyńska-Baszak A,  Ogonowska-Słodownik A, Marszałek J, Stępień A, Krawczyk M, Wójcik A. Identification of the forces developed by upper limbs in various forms of human physical activity and in manual techniques used by physiotherapists – a brief review. Postępy Rehabilitacji 2017,1:59-70.

 Ekspert:
 • Członek Zespołu Zadaniowego d.s. Diagnostyki i Leczenia Zachowawczego w Przebiegu Skoliozy Idiopatycznej działającego w składzie Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej PAN na okres kadencji 2016-20120.
 • Członek Zespołu Narodowego Programu Chorób Rzadkich przy Ministrze Zdrowia – od 02. 2016 r.