Stowarzyszenia i Fundacje

Fundację SMA stworzyli w 2013 r. rodzice dzieci chorych na rdzeniowy zanik mięśni, którzy zdecydowali się połączyć siły, aby zbudować sieć wsparcia dla osób w podobnej sytuacji…    >>>


Celem Fundacji jest charytatywne działanie społecznie użyteczne na rzecz wszechstronnego rozwoju społeczeństwa polskiego, jego postępu cywilizacyjnego oraz walki z wykluczeniem społecznym…    >>>


Głównym zadaniem Fundacji jest szeroko pojęta edukacja dotycząca metod operacyjnych, rehabilitacji i wszystkiego co związane jest ze schorzeniami bioder…    >>>


Stowarzyszenie osób dotkniętych niezwykle rzadką chorobą AHC (ang. alternating hemiplegia of childhood), czyli naprzemienną hemiplegią dziecięcą, często myloną z padaczką lekooporną, ciężkimi migrenami i mózgowym porażeniem dziecięcym…    >>>


Celem Fundacji Ewy Błaszczyk „Akogo?” jest pomoc dzieciom po ciężkich urazach mózgu, często przebywających w śpiączce. Fundacja wybudowała pierwszą w Polsce klinikę-wzorzec…    >>>


Przewodnią ideą Programu ,,Zdążyć z Pomocą” jest ratowanie zagrożonego życia dzieci, przywracanie im zdrowia, wspieranie ich edukacji, niesienie pomocy w trudnych warunkach materialnych…    >>>


Fundacja bardzo często ma do czynienia z przejmującymi ludzkimi historiami, w których skomplikowane choroby łączą się z biedą. Pomagamy ciężko chorym dzieciom, ale nie zapominamy o ludziach starszych i samotnych. Wspieramy osoby niesłyszące, dotknięte chorobami genetycznymi, pomagamy niepełnosprawnym…    >>>


Dziecko z zaburzeniem rozwoju wymaga kompleksowych, wielospecjalistycznych działań na płaszczyźnie medycznej, edukacyjnej i społeczno-prawnej. Dopiero taka zintegrowana pomoc przynieść może najlepsze efekty w postaci poprawy funkcjonowania…    >>>


Głównym celem Fundacji SŁONECZKO, jest pomoc osobom niepełnosprawnym w pozyskiwaniu środków potrzebnych na rehabilitację, leczenie oraz sprzęt rehabilitacyjny i ortopedyczny…    >>>


Stowarzyszenie osób dotkniętych rzadką, genetycznie uwarunkowaną predyspozycją do tworzenia w organizmie nowotworów…    >>>